Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji PDF Drukuj Email

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
konkurs na stanowisko

starszego wykładowcy

(objęcie stanowiska z dniem 01.12.2017 r.)

w Zakładzie Zautomatyzowanych Systemów Produkcyjnych

Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

na Wydziale Mechanicznym

 

 


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r.
Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz takie, które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie: Automatyka i Robotyka, Budowa i Eksploatacja Maszyn, Mechanika lub pokrewnej;
 • posiadają co najmniej siedmioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie robotyki oraz umiejętność programowania w programie MATLAB;
 • posiadają udokumentowaną znajomość języka angielskiego
 • mają udokumentowany dorobek dydaktyczny (skrypty, materiały wykładowe, itp.),
 • mają udokumentowany dorobek naukowy z zakresu reprezentowanej dyscypliny,
 • mają predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • wskażą Politechnikę Krakowską jako podstawowe miejsce pracy.

Kandydaci powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, ul. Jana Pawła II budynek A, pokój A403,
tel. 12 628-32 50 następujące dokumenty:

 • Podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej
 • Życiorys
 • Kopie dokumentów potwierdzających prawdziwość przekazywanych informacji
 • Udokumentowanie dorobku dydaktycznego (skrypty, materiały wykładowe itp.)
 • Oświadczenie o wskazaniu Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

Termin składania dokumentów upływa dnia 10.11.2017 r.

Planowane rozstrzygnięcia konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 13.11.2017 r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).