Konkurs na stanowisko wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej PDF Drukuj Email

M7/D/106/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

ogłasza
KONKURS

na objęcie z dniem 1 .10.2017 r.
stanowiska wykładowcy

w Instytucie Informatyki Stosowanej
w Katedrze Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego
na Wydziale Mechanicznym

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które pragną podjąć pracę dydaktyczną, spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art.114, ust. 7) z późn. zm.; ponadto spełniają warunki § 90 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2016 oraz

 1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy  magistra nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, mechanika lub tytuł równorzędny
 2. mają udokumentowane doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej,
 3. posiadają udokumentowaną  znajomość  języka angielskiego,
 4. odbyły  szkolenie pedagogiczne
 5. posiadają doświadczenie w zakresie modelowania komputerowego przy wykorzystaniu systemów CAD/CAM/CAE,: Solidworks, Creo Parametric, AutoCAD, InterCAD
 6. posiadają umiejętności programowania mikrokontrolerów w języku C
 7. posiadają dorobek naukowy w zakresie modelowania komputerowego elementów pneumatyki( udział w konferencjach naukowych, publikacje)

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106
,tel. 12 628-36-30 w terminie do dnia 31 maja 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora PK
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra  nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego.
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 7 czerwca 2017r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 14.06.2017r

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).