Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy w Instytucie Informatyki Stosowanej (2) PDF Drukuj Email

M7/D/98/2017

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza
KONKURS
na stanowisko starszego wykładowcy
(objęcie stanowiska z dniem 01.10.2017 r.)
w Instytucie Informatyki Stosowanej

w Katedrze Podstaw Informatyki i Cybernetyki
na Wydziale Mechanicznym

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114, ust. 7) z późn. zm. i warunki § 89 Statutu PK oraz które:

 • posiadają co najmniej stopień doktora w dyscyplinie informatyka lub biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • mają co najmniej 5 lat doświadczenia dydaktycznego w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i bezpieczeństwa sieci komputerowych oraz wirtualizacji systemów informatycznych i systemów operacyjnych
 • mają udokumentowaną znajomość języka obcego
 • mają predyspozycje do pracy dydaktycznej(np. potwierdzoną ocenami z ankiet studenckich)
 • mają doświadczenie w zakresie prowadzenia prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich
 • mają doświadczenie w zakresie praktycznego (przemysłowego) projektowania oraz eksploatacji sieci komputerowych
 • odbyły szkolenia pedagogiczne

Kandydaci powinni złożyć w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej  Wydziału Mechanicznego PK, 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106, tel. 12 628-36-30  w godz. 8.00-15.00,
w terminie do dnia 31 maja 2017 roku następujące dokumenty:

 1. Podanie skierowane do JM Rektora
 2. Życiorys
 3. Odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych
 4. Wykaz dorobku naukowego..
 5. Udokumentowanie zakresu i poziomu wymaganych umiejętności
 6. Opinię naukową o kandydacie opracowaną przez samodzielnego pracownika nauki.


Planowane rozstrzygnięcie konkursu na Wydziale nastąpi do dnia 2 czerwca 2017r.

W ramach konkursu możliwe jest zaproszenie kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135).

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki Stosowanej
(31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 37, budynek G, pokój G106) do dnia 14.06.2017r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.