Zaproszenie na cykl wykładów mgr inż. Artura Kawęckiego - Dyrektora Lloyd's Register Polska PDF Drukuj Email

 
Akcja SOS dla psów i kotów PDF Drukuj Email

 

 

 
Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Inżynierii Materialowej PDF Drukuj Email

M-02.1.448/2017

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ogłasza
KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego

(objęcie stanowiska z dniem 1 stycznia 2018 r.)

w Instytucie Inżynierii Materiałowej
na Wydziale Mechanicznym


Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w Ustawie z dnia 27.07.2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (art. 114) z późn. zmianami i warunki § 84 Statutu PK oraz:

  1. posiadają tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
    w dyscyplinie: Inżynieria Materiałowa z zakresu badań polimerów i kompozytów
  2. mają znaczny dorobek naukowy lub twórczy, kierowali projektami badawczymi z zakresu polimerów i biokompozytów
  3. mają osiągnięcia w kształceniu kadry lub kierowaniu zespołami badawczymi,
    lub wybitne osiągnięcia projektowe, uczestniczyli w tworzeniu kursów