Kierunki na studiach stacjonarnych I stopnia PDF Drukuj Email

Kierunki uruchamiane na Wydziale Mechanicznym
w roku akademickim 2015/2016

W roku akademickim 2015/16 Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej oferuje studia I stopnia na następujących kierunkach studiów: