Studia II stopnia (magisterskie) PDF Drukuj Email

Studia trwają 3 semestry. Studia stacjonarne II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim.

Studia niestacjonarne II stopnia rozpoczynają się w semestrze zimowym.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka zapewniają wykształcenie specjalistów posiadających umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu analizy, projektowania i konstrukcji układów i systemów automatyki, sterowania i oprogramowania systemów robotyki przemysłowej i usługowej oraz projektowania systemów wspomagania decyzji. Rekrutacja kandydatów na studia II stopnia od roku akademickiego 2007/08 prowadzona jest na specjalności.


Po ukończeniu studiów absolwenci są przygotowani do:

-  rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki w przemyśle,

-  wykorzystywania w praktyce przemysłowej technik decyzyjnych oraz wiedzy systemowej,

-  prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych,

-  kierowania zespołami w jednostkach przemysłowych i projektowych,

-  ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz do podejmowania wyzwań badawczych,

-  kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia.

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

-  przemyśle budowy maszyn, chemicznym, metalurgicznym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, elektrotechnicznym i elektronicznym oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających specjalistów z zakresu automatyki i technik decyzyjnych,

-  jednostkach wykorzystujących automatyzację procesów i systemów oraz zajmujących się doradztwem w tym zakresie,

-  instytucjach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Specjalności:

- Automatyzacja Systemów Wytwarzania

- Technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

- Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

- Mechatronika

Szczegółowy opis specjalności:

http://m6.mech.pk.edu.pl/air/cele/drugi.html