Studia I stopnia (inżynierskie) PDF Drukuj Email

Studia inżynierskie to I stopień TWOJEJ KARIERY

Inżynieria produkcji to  nowy kierunek studiów na Wydziale  Mechanicznym Politechniki Krakowskiej, wprowadzony od roku akademickiego 2015/16 (zamiast kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji).

Studia inżynierskie na kierunku Inżynieria Produkcji umożliwią uzyskanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z procesami i systemami produkcyjnymi. Przygotowują m.in. do:

  • projektowania procesów technologicznych typowych dla wytwarzania części maszyn i urządzeń technologicznych,
  • projektowania wyrobów,
  • zarządzania procesami produkcyjnymi,
  • udziału w pracach badawczych i rozwojowych dotyczących innowacji technicznych i organizacyjnych,
  • udziału w pracach dotyczących doradztwa technicznego i organizacyjnego,
  • zastosowania technik CAx i technik multimedialnych w zagadnieniach inżynierii produkcji,
  • organizowania, zarządzania i koordynowania zespołów pracowniczych.

Dyplomowanie na studiach I stopnia realizowane jest w zakresie czterech następujących specjalności: