Studia I stopnia (inżynierskie) PDF Drukuj Email

Studia I stopnia (inżynierskie)

Od roku akademickiego 2015/16 na kierunku Inżynieria Materiałowa uruchamiane będą w ramach studiów pierwszego stopnia wyłącznie studia stacjonarne. Studia trwają siedem semestrów. Na pierwszym stopniu studiów prowadzone jest kształcenie w zakresie dwóch specjalności:

  • Materiały Konstrukcyjne,
  • Inżynieria Spajania Materiałów

Dodatkowe informacje dotyczące Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Krakowskiej w którym prowadzony jest kierunek studiów Inżynieria Materiałowa można znaleźć pod adresem: http://iim.mech.pk.edu.pl/ zaś informacje o obu specjalnościach : Materiały Konstrukcyjne i Inżynieria Spajania Materiałów: http://iim.mech.pk.edu.pl/pliki_d/cele_kwalifikacje.pdf