Studia II stopnia (magisterskie) PDF Drukuj Email


Studia magisterskie dla kierunku Inżynieria Biomedyczna realizowane są również wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 

Studia trwają 3 semestry.

 

Naukę podejmuje się na wybranej jednej z dwóch specjalności:

1. Biomechanika

2. Inżynieria Kliniczna

Studia stacjonarne II stopnia rozpoczynają się w semestrze letnim.

 

Dodatkowe informacje dotyczące specjalności można znaleźć na stronie:

http://riad.usk.pk.edu.pl/~biomech/