Studia II stopnia (magisterskie) PDF Drukuj Email

Studia II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana dają możliwość poszerzenia wiedzy oraz umiejętności z zakresu problemów i wyzwań współczesnej informatyki. Aby sprostać aktualnym trendom i zapotrzebowaniu rynku pracy studenci mają możliwość wyboru jednego z trzech bloków przedmiotów specjalistycznych:

- Systemy sieciowe i bazy danych
- Systemy CAD i przetwarzanie obrazów, 
- Systemy mobilne i interaktywne.

Absolwenci studiów I i II stopnia Informatyki Stosowanej to specjaliści, którzy nie tylko znają podstawowe dziedziny informatyki, ale przede wszystkim to osoby których wszechstronne interdyscyplinarne wykształcenie pozwala na twórczą współpracę z przedstawicielami innych dziedzin nauki, przemysłu czy gospodarki.