Program PDF Drukuj Email

Kierunek

Automatyka i Robotyka

Program

Specjalność

Automatyzacja Systemów Wytwarzania

program AIR ASW.pdf

Specjalność

Mechatronika

program AIR M.pdf

Specjalność

Multimedia w Systemach Przemysłowych

program AIR MwSP.pdf

Specjalność

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

program AIR SiMMiU.pdf

Specjalność

Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

program AIR TIwSP.pdf

 

 

 

Kierunek

Energetyka

Specjalność

Systemy i Urządzenia Energetyczne

program E SiUE.pdf

Specjalność Energetyka Odnawialna program E EO.pdf

 

 

 

Kierunek

Informatyka

Specjalność

Informatyka Przemysłowa

program I IP.pdf

Specjalność

Inżynieria Oprogramowania

program I IO.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Bezpieczeństwa

Specjalność

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

program IBez BPiS.pdf

Specjalność

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

program IBez BTD.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Biomedyczna

Specjalność

Biomechanika Urazów

program IBio BU.pdf

Specjalność

Inżynieria kliniczna

program IBio IK.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Materiałowa

Specjalność

Materiały Konstrukcyjne

program IM MK.pdf

 

 

 

Kierunek

Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalność

Aparatura i Instalacje Przemysłowe

program MiBM AiIP.pdf

Specjalność

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

program MiBM BiBPS.pdf

Specjalność

Mechanika Konstrukcji i Materiałów

program MiBM MKM.pdf

Specjalność

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

program MiBM UCiK.pdf

Specjalność

Silniki Spalinowe

program MiBM SS.pdf

Kierunek

Transport

Specjalność

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

program T EPS.pdf

Specjalność

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

program T EiZwT.pdf

Specjalność

Systemy i Urządzenia Transportowe

program T SiUT.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Produkcji

Specjalność

Inżynieria Wytwarzania

program IP IW.pdf

Specjalność

Systemy CAM/CAD

program IP SCC.pdf

Specjalność

Systemy Jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

program IP SJiWTP.pdf

Specjalność

Techniki Multimedialne i poligraficzne

program IP TMiP.pdf