Profile PDF Drukuj Email

Kierunek

Automatyka i Robotyka

Profil

Specjalność

Automatyzacja Systemów Wytwarzania

profil AIR ASW.pdf

Specjalność

Mechatronika

profil AIR M.pdf

Specjalność

Multimedia w Systemach Przemysłowych

profil AIR MwSP.pdf

Specjalność

Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń

profil AIR SiMMiU.pdf

Specjalność

Technologie Informacyjne w Systemach Produkcyjnych

profil AIR TIwSP.pdf

 

 

 

Kierunek

Energetyka

Specjalność

Systemy i Urządzenia Energetyczne

profil E SiUE.pdf

Specjalność Energetyka Odnawialna profil E EO.pdf

 

 

 

Kierunek

Informatyka

Specjalność

Informatyka Przemysłowa

profil I IP.pdf

Specjalność

Inżynieria Oprogramowania

profil I IO.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Bezpieczeństwa

Specjalność

Bezpieczeństwo Pracy i Środowiska

profil IBez BPiS.pdf

Specjalność

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego

profil IBez BTD.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Biomedyczna

Specjalność

Biomechanika Urazów

profil IBio BU.pdf

Specjalność

Inżynieria kliniczna

profil IBio IK.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Materiałowa

Specjalność

Materiały Konstrukcyjne

profil IM MK.pdf

 

 

 

Kierunek

Mechanika i Budowa Maszyn

Specjalność

Aparatura i Instalacje Przemysłowe

profil MiBM AiIP.pdf

Specjalność

Budowa i Badania Pojazdów Samochodowych

profil MiBM BiBPS.pdf

Specjalność

Mechanika Konstrukcji i Materiałów

profil MiBM MKM.pdf

Specjalność

Urządzenia Chłodnicze i Klimatyzacyjne

profil MiBM UCiK.pdf

Specjalność

Silniki Spalinowe

profil MiBM SS.pdf

 

 

 

Kierunek

Transport

Specjalność

Eksploatacja Pojazdów Samochodowych

profil T EPS.pdf

Specjalność

Eksploatacja i Zarządzanie w Transporcie

profil T EiZwT.pdf

Specjalność

Systemy i Urządzenia Transportowe

profil T SiUT.pdf

Specjalność Logistyka i Spedycja profil T LiS.pdf

 

 

 

Kierunek

Inżynieria Produkcji

Specjalność

Inżynieria Wytwarzania

profil IP IW.pdf

Specjalność

Systemy CAD/CAM

profil IP SCC.pdf

Specjalność

Systemy Jakości i Współrzędnościowa Technika Pomiarowa

profil IP SJiWTP.pdf

Specjalność

Techniki multimedialne i poligraficzne

profil IP TMiP.pdf


Inżynieria Środków Transportu Masowego