Opłaty za studia 2013/14 PDF Drukuj Email

Przy ustalaniu wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2013/14
przyjęto jako podstawę koszty niezbędne do prowadzenia studiów przy założeniu
minimalnej liczebności grupy studenckiej określonej w zarządzeniu rektora.