Ogłoszenia
Stypendium dla Studentów 1 semestru studiów II stopnia PDF Drukuj Email

Uwaga studenci studiów II stopnia 1 semestru
rozpoczynających się od marca 2018 r. – nowy tok studiów

 1. Starając się o stypendium socjalne do wniosku (wzór nr 4 i 1) dostarczają Państwo cały komplet dokumentacji w odniesieniu do roku 2016.
 2. Starając się o stypendium rektora dla najlepszych studentów do wniosku (wzór nr 9 i 1) należy dołączyć:
 • Zaświadczenie o terminowym ukończeniu studiów, średniej arytmetycznej za ostatni rok studiów bez pracy dyplomowej i obowiązującej skali ocen (nie dotyczy absolwentów wydziału Mechanicznego)
 • Indeks ze studiów pierwszego stopnia albo suplement do dyplomu (dotyczy osób które nie są absolwentami studiów pierwszego stopnia na PK)

Średnia arytmetyczna bez uwzględnienia ocen z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej / projektu inżynierskiego.

Termin składania dokumentów do 28 lutego 2018 r.

 
Uwaga Studenci dot. stypendium socjalnego PDF Drukuj Email

Osoby z 3 semestru II stopnia rozpoczynającego się od marca 2018, oraz 4 roku skierowani na powtarzanie semestru letniego l lub oczekujący na powtarzanie semestru 7 w roku akademickim 2018/19

Starając się o stypendium socjalne do wniosku (wzór nr 4 i 1) dostarczają Państwo oświadczenie z informacją czy zmieniła się sytuacja materialna w stosunku do przedstawionej we wniosku z semestru zimowego 2017/18.

Termin składania dokumentów do 28 lutego 2018 r.

 
Konkurs dla kreatywnych studentów PDF Drukuj Email

Konkurs firmy item Polska Sp. z o.o.

Wszelkie informacje tutaj.

 
Zapisy na kursy językowe - semestr letni 2017/2018 PDF Drukuj Email

W semestrze letnim 2017/2018 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Krakowskiej oferuje kursy z języków:

 • angielskiego
 • niemieckiego
 • rosyjskiego
 • francuskiego
 • hiszpańskiego

Standardowy 30-godzinny kurs w grupie min. 7-osobowej kosztuje jedynie 360 zł.

W ofercie znajdują się również kursy przygotowujące do egzaminów TELC z języka angielskiego ogólnego
i technicznego na poziomie B2.

Obecnie SPNJO prowadzi zapisy na egzaminy TELC, które odbędą się 24 marca.
Rekrutacja na egzamin trwa do 9 lutego!

Szczegółowe informacje o kursach i egzaminach: http://www.sjo.pk.edu.pl/index.php/pl/

 
Staż przygotowujący do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego. PDF Drukuj Email

Ostateczny termin złożenia wniosku 12.02.2018 – pokój 03 u Anny Krzak

Warunki przyjęcia wniosku:

 1. Osoba składająca wniosek w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 musi uzyskać wpis na 3 semestr studiów II stopnia.
 2. Osoba składająca wniosek do dnia 12.02.2018 powinna mieć wpisane do systemu HMS/wirtualny dziekanat wszystkie oceny.
 3. Średnia ocen z dwóch zaliczonych semestrów studiów II stopnia nie może być niższa niż 4,50.
 4. Student wykazał się osiągnięciami naukowymi, o których mowa w §2 ust. 3 pkt. 2 Zasad odbywania stażu przygotowującego studenta do podjęcia obowiązków nauczyciela akademickiego.
 5. Student musi posiadać dwie pozytywne opinie przygotowane przez nauczycieli akademickich, co najmniej ze stopniem doktora, w tym opinię nauczyciela akademickiego przewidywanego na opiekuna naukowego stażu.
 6. Student musi posiadać akceptację kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu), w której odbędzie się staż.
 7. Student wraz z wnioskiem przedstawia plan odbywania stażu zatwierdzony (czyli podpisany) przez Dziekana Wydziału.

Po złożeniu dokumentów i spełnieniu wymogów formalnych dokumenty aplikacyjne zostaną przekazane do akceptacji Dziekana Wydziału.

Wniosek i regulamin dostępny jest na stronie PK

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 106