Skład osobowy PDF Drukuj Email

Hankus Marek

Przewodniczący WRSS,  RW, Senat PK,
Prezydium URSS, URSS


Wyraz Elżbieta


I-szy zastępca, Przewodnicząca WKS, Senat PK, RW, URSSKowalski Paweł

II z-ca przew. Komisja Dydaktyczna, RW, WKS, URSS


Biedrawa Piotr

URSS


Kolonko Marta

URSS


Nowak Arnold

RW, Komisja ds. Rozwoju WM, URSS


Ostrowska Róża


RW, WKS, URSS


Pyclik Roman

Przewodniczący Komisji Kultury,Komisja Dydaktyczna, RW, WKS, URSS


Mochocka Barbara

RW, WKS, URSS


Pietrzak Joanna

RW, WKS, URSS


Czartoryski Paweł

RW, URSS

Kufel Anna

URSS

Moczydłowska Magdalena

Komisja ds. Promocji WM, URSS,

 

Objaśnienia:

URSS- Uczelniana Rada Samorządu Studentów

RW- Rada Wydziału

WKS- Wydziałowa Komisja Stypendialna

 
Samorząd Studentów WM PDF Drukuj Email

 

http://www.samorzad.mech.pk.edu.pl/